فرایند استفاده از پلتفرم مشاوره ای آدم و حوا

1
ثبت نام در اپلیکیشن
2
انتخاب از بین دانشگاه های ثبت نام شده در اپ
3
ورود به بخش مشاوره
4
انتخاب مشاور دانشگاه
5
پرداخت 20.000 تومان هزینه مشاوره
6
آغاز فرایند مشاوره

تعرفه خدمات در اپلیکیشن آدم و حوا به شرح ذیل است

ردیف موضوع قیمت
1 مشاوره آنلاین از داخل اپ 20.000 تومان